Мэдээлэл

Бөөрний чулууг гаргаж болно.


Өглөө өлөн дээрээ нэг аяга ус уусны дараа хагас лимоны шүүсийг шахаж, устай холин шингэлж ууснаар бөөрний чулууг буталж гаргаж болно. Гэхдээ том чулуу гарах явцдаа шээсний сүвийг бөглөх аюул гарч болзошгүй тул өглөө хагас лимоноос хэтрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Хэрэв та сонирхож байвал youtube.com-оос дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.